Kompetanseledelse

Paradoksalt nok betyr menneskene og kompetansen vår mer og mer i den digitaliserte verdenen som møter oss i dagens marked. Som bedriftsleder vet du hvor viktig det er å skaffe, beholde og utvikle menneskene som skal bidra til at selskapet skal være ledende og bidra med optimale resultater i markeder som endrer seg raskt.

For å vite hvilken kompetanse man skal satse på, er det viktig å vite hvilken kompetanse du har i organisasjonen. Først når du vet det, kan du finne gapet mellom kompetansen du har og den du trenger for å møte fremtidens utfordringer.

Jeg har lang erfaring med å kartlegge kompetanse i organisasjonen, rekruttere og ikke minst mobilisere medarbeiderne dine slik at de er med på endringene som kommer.

Få hjelp med

  • Kompetansekartlegging – Systematisk oversikt over kompetansen i organisasjonen.
  • Kompetansemobilisering - Skap bedre resultater ved å benytte hver enkelt medarbeiders evner og kompetanse enda bedre.
  • Kompetanseutvikling – Gjør medarbeiderne i bedre stand til å møte kompetansekrav gjennom kursing og utdanning.
  • GAP-analyser – Finn gapet mellom kompetansen som er i organisasjonen og den dere trenger for å nå bedriftens mål
  • Best practice – Kartlegg hvem som gjør det best i organisasjonen og hva som kjennetegner dem
  • Kultur og mangfold – Hvordan få best utnyttet mangfoldet blant medarbeiderne i organisasjonen?
  • Motivasjonsfaktorer – Hvordan gjøre uengasjerte medarbeidere aktivt engasjerte?

Hør med Cox

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan jeg kan hjelpe deg med kompetanseledelse

Ta kontakt idag!